Mgr. Marie Plevová – poradna Brno – psychoterapie a poradenství

Mgr. Marie Plevová působí v psychologické poradně v Brně a  nabízí poradenství a psychoterapii pro děti, dospělé i páry. Díky svým dlouholetým zkušenostem také poskytuje odbornou pomoc při výchově a vzdělávání dětí. Terapie probíhá v příjemném prostředí psychologické poradny v klidné části Brna. Základem setkání je vztah založený na důvěře a vzájemném respektu, ve kterém se klient cítí bezpečně.

Co nabízí poradna?

Základem nabídky poradny je psychoterapie pro dospělé i děti. Psychoterapie a poradenství se zaměřuje na řešení celé škály potíží, jakými jsou zejména problémy ve vztazích, úzkostné stavy, deprese, pocity osamělosti nebo životní krize jako taková. Specifikum poradny je zacílení na problémy typické pro ženy. Užší zaměření pak má psychologicko-pedagogická poradna, která nabízí diagnostiku dětí, testování připravenosti na školní docházku nebo doporučení vhodné formy vzdělávání.

Poradna po internetu


Jednou z dalších možností, zvláště pro lidi, kteří nemají možnost osobního kontaktu v Brně, je internetová poradna – stačí zaslat dotaz prostřednictvím e-mailu.

Ceník

Poradna Mgr. Marie Plevové poskytuje své služby za přímou platbu. Cena za hodinovou konzultaci je stanovena na 500 Kč/hodinu. Je ovšem možné i zvolit jen půlhodinovou konzultaci.

Poradenství pro děti

 • Vidět své dítě spokojené a šťastné
 • Rozdílnosti v chování a učení
 • Bezpodmínečná láska ke svému dítěti ... více >>
psychoterapie pro dospělé

Poradenství pro dospělé

 • Osobní naplnění, harmonie v životě, pocit spokojenosti
 • Partnerské soužití, problémy
 • Úzkostné stavy, deprese, vyrovnání se s minulostí ... více >>

Přednášková činnost a skupinová terapie

 • Přednášková činnost a skupinová terapie
 • Terapie pro skupiny – anorexie, dospívající a další ... více >>

Poradenství pro ženy

 • Spokojená žena – spokojená rodina
 • Rozvoj sebevědomí, pocitu důležitosti a naplnění v různých životních rolích
 • Pocity úzkosti, pochybnosti ... více >>